Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Vanaf 1 juli 2013 mogen bij UWV bekende adresgegevens aan gemeenten worden verstrekt ten behoeve van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het gaat hierbij vooral om de adresgegevens in het bezit van UWV die niet geverifieerd zijn bij de GBA. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de uitvoeringsprocessen van Burgerzaken.

Als onderdeel van de uitwerking hebben wij voor het beschikbaar stellen van individuele gevallen op BSN-niveau een Suwinet-Inkijkvoorziening gerealiseerd. Van februari 2013 tot en met juni 2013 is een pilot gehouden om de door Suwinet-Inkijk geboden functionaliteit te toetsen op bruikbaarheid bij de afdeling Burgerzaken en om eventuele performanceproblemen bij UWV en BKWI te voorkomen. De conclusie van een evaluatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de deelnemende pilotgemeenten en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) is dat de Suwinet-Inkijk een positieve bijdrage levert in aan het verbeteren van de adresgegevens in de GBA.

Per 1 juli is gestart met het daadwerkelijk aansluiten van de afdelingen Burgerzaken op basis van hun ingezonden aanvraagformulier. Als eerste zijn de aanvragen van de afdelingen Burgerzaken afgehandeld die bij de pilot betrokken waren. Tot en met augustus 2013 zijn circa 200 gemeenten aangesloten op Suwinet-Inkijk.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Aantal SuwinNet-bevragingen in 2013

Aantal SuwinNet-bevragingen in 2013

De tabel geeft weer hoeveel keer overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze Polisadministratie hebben ingezien gedurende de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder