Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Eindadvies programma verbetering premievaststelling

In samenwerking met de Belastingdienst zijn via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen geïmplementeerd voor de premievaststelling in 2013. Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken zijn een aantal belangrijke stappen gezet:

  • om de besturing op alle dimensies van de keten te regelen is een besturingmodel op 3 niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) ingericht en in werking gesteld;
  • er is één ketenregisseur aangesteld voor zowel de Loonaangifteketen als de Premievaststellingsketen; deze zorgt voor een intensievere samenwerking met de Belastingdienst binnen de Premievaststellingsketen.

Geconstateerd is dat op de volgende terreinen is nog een aantal belangrijke stappen nodig is:

  • het volledig automatiseren van de premievaststelling om de eerste registratie van een uitkering ten laste van een werkgever/sector/eigen risicodrager (ERD) tijdens de uitkeringvaststelling in één keer goed te laten verlopen. Inmiddels is gestart met het tot stand brengen van een directe koppeling met de Polis+. Bedoeling daarvan is dat gegevens uit de Polis+ leidend zijn en overgenomen kunnen worden zonder dat daaraan een medewerker te pas komt.
  • het centraal inregelen van één uniform correctiemechanisme per wet om premievaststellinggegevens binnen de gehele keten op eenduidige wijze achteraf te kunnen corrigeren.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen