Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling WIA in 2013


 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
2006 21.000 2.000 19.100
2007 22.300 3.000 38.400
2008 24.900 4.100 59.400
2009 29.300 6.000 82.800
2010 35.600 8.500 110.100
2011 37.900 9.800 138.400
2012 33.900 10.800 161.700
2013 t/m augustus 24.400 8.300 177.800
 Lopende
 uitkeringen
 einde jaar
2006 19.100
2007 38.400
2008 59.400
2009 82.800
2010 110.100
2011 138.400
2012 161.700
2013 t/m augustus 177.800

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 24.400 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om 19.200 WGA-uitkeringen en 5.200 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in de eerste 8 maanden van 2013 met 16.100 (10.700 WGA-uitkeringen en 5.400 IVA-uitkeringen) tot in totaal 177.800. Dat is ten opzichte van eind 2012 een stijging met 10% (WGA met 9% en IVA met 13%).

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen in de eerste 8 maanden van 2013 is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en het aantal ex-WAO’ers dat nu een beroep op de WIA doet, groeide nog steeds.

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopend bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WAO in 2013

Ontwikkeling WAO in 2013

Het aantal WAO-uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2013 met 22.600 gedaald tot 383.600. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Lees verder