Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling Wajong in 2013


 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
2003 8.200 4.400 138.500
2004 9.400 4.900 142.600
2005 10.400 5.600 147.200
2006 13.600 4.900 155.900
2007 15.300 4.400 166.800
2008 16.100 4.300 178.600
2009 17.600 4.300 192.000
2010 17.800 4.600 205.100
2011 16.300 5.200 216.200
2012 15.300 5.100 226.500
2013 t/m augustus 11.900 3.700 234.700
 Lopende
 uitkeringen
 einde jaar
2003 138.500
2004 142.600
2005 147.200
2006 155.900
2007 166.800
2008 178.600
2009 192.000
2010 205.100
2011 216.200
2012 226.500
2013 t/m augustus 234.700

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17de jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajonguitkering neemt al jaren toe. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong) van kracht geworden.

In de eerste 8 maanden van 2013 bestond het grootste deel van de instroom uit instroom in de nieuwe Wajong. In de eerste 8 maanden van 2013 was de instroom in de Wajong (oud en nieuw totaal) 17% hoger dan in de eerste 8 maanden van 2012. Een deel van de stijging is eenmalig en administratief van aard. De toename wordt voor een deel vertekend door een eenmalige verandering in de telwijze in 2012. (Sinds juni 2012 wordt per kalendermaand geteld in plaats van per transactiemaand. Het gevolg was dat er eenmalig in 2012 minder weken en daardoor minder uitkeringen zijn meegeteld.) Daarnaast speelt mee dat mensen die zowel een WIA- als een Wajonguitkering hebben, tot nu toe ten onrechte niet werden meegeteld als Wajonger. Dat is in 2013 gerepareerd. Het overige deel van de stijging is vermoedelijk het gevolg van de verdere verslechtering van de economische omstandigheden.

In de eerste 8 maanden van 2013 is het aantal klanten met een oude Wajonguitkering met 1.700 gedaald tot 187.900. Er werden bijna 3.000 oude Wajonguitkeringen beëindigd. De instroom bedroeg 1.200.

De instroom in de nieuwe Wajong is sinds het tweede kwartaal van 2010 op gang gekomen en bedroeg 10.600 in de eerste 8 maanden van 2013. Eind augustus 2013 waren er 46.800 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong. 81% van hen is jonger dan 25 jaar. Van 758 mensen werd de uitkering beëindigd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Sociaal-medische beoordeling nieuwe Wajong in 2013

Sociaal-medische beoordeling nieuwe Wajong in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 handelden we 17.700 aanvragen voor de nieuwe wet Wajong af. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat

Lees verder