Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Tijdige eerste betaling in 2013


 Norm 2013Resultaat 2013 Resultaat 2012
  t/m aug. 
WW < 4 weken na ingang recht90%98%97%
ZW < 4 weken na ingang recht85%91%92%
WIA < 4 weken na ingang recht80%90%91%
Wajong < 4 weken na ingang recht80%95%95%
 Resultaat 2013
 t/m aug.
WW < 4 weken na ingang recht98%
ZW < 4 weken na ingang recht91%
WIA < 4 weken na ingang recht90%
Wajong < 4 weken na ingang recht95%

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 13,8 miljard euro aan uitkeringen verstrekt (eerste 8 maanden 2012: 12,8 miljard euro). Beide bedragen zijn exclusief de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

We hebben alle met het ministerie afgesproken normen voor een tijdige eerste betaling van uitkeringen voor de WW, Ziektewet, WIA en Wajong gehaald. De termijn voor de WW, Ziektewet en WIA is 4 weken. Dat betekent dat een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld een eerste betaling op zijn rekening heeft staan. Als het kan, is dat meteen de definitieve betaling. Lukt het niet, dan geven we een voorschot. Voor Wajonguitkeringen hebben we met het ministerie afgesproken dat we de eerste betaling in principe doen binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke maximumbeslistermijn van 14 weken, plus 4 weken voor het opstellen van een participatieplan als de Wajonger participatiemogelijkheden heeft. In zo’n plan staat hoe de Wajonger aan het werk kan komen.

Ondanks de sterke toename van het aantal uitkeringen zijn we erin geslaagd de tijdige betaling van WW-uitkeringen op een hoog niveau te handhaven. In verband met de verwachte verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen is het echter wel nodig om in de aanloop naar 2014 circa 700 fte’s extra in te zetten, zodat we aan de tijdigheidsnormen kunnen blijven voldoen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitkeringen in 2013

Uitkeringen in 2013

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Lees verder