Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013


 2013 t/m aug.2012 t/m aug.
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen27.900 28.200 
Opgelegde boetes23.00083%23.40083%
Opgelegde waarschuwingen2.90010%2.80010%
Geen boete of waarschuwing opgelegd1.8006%1.8006%
Processen-verbaal door Openbaar Ministerie2001%2001%

 2013
  t/m augustus
Aantal overtredingen27.900
Opgelegde boetes23.000
Opgelegde waarschuwingen2.900
Geen boete of waarschuwing opgelegd1.800
Processen-verbaal door Openbaar Ministerie200

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk of echtscheiding of ziekte. UWV controleert op verschillende manieren of klanten zich wel aan de regels houden. Dat doen we door middel van bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken. Overtredingen van de inlichtingenplicht kunnen leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

Als gevolg van de aanhoudende crisis en de daarmee verband houdende toename van de WW-populatie hebben we in de eerste 8 maanden van 2013 meer meldingen en signalen ontvangen dan we hadden voorzien. Zo ontvingen we 23% meer interne meldingen, 7% meer externe meldingen en 35% meer signalen uit bestandsvergelijking. Voor het verwerken van deze werkstromen trekken we nieuw, tijdelijk personeel aan (80 fte’s).

In de eerste 8 maanden van 2013 spoorden we 27.900 overtredingen van de inlichtingenplicht op (eerste 8 maanden van 2012: 28.200). De in totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen was 48,4 miljoen euro, met een boetebedrag van 11,9 miljoen euro; dit is veel hoger dan in de eerste 8 maanden van 2012 (3,3 miljoen euro) als gevolg van het nieuwe sanctiebeleid).

Het gemiddelde schadebedrag over de eerste 8 maanden van 2013 is 1.977 euro. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht in 2013

Overtredingen inspanningsplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder