Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overtredingen inspanningsplicht in 2013


  2013 t/m augustus 2012 t/m augustus
  Aantal % Aantal %
Aantal overtredingen 84.600   54.500  
Opgelegde maatregelen 63.000 74% 37.600 69%
waarvan maatregelen WW        
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden 17.200   13.500  
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren 7.100   6.700  
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen 5.600   4.000  
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen 6.800   3.400  
Overtredingen van de controlevoorschriften 9.900   3.100  
Opgelegde waarschuwingen 19.300 23% 14.600 27%
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd 2.300 3% 2.300 4%

 2013
 t/m augustus
Aantal overtredingen84.000
Opgelegde maatregelen63.000
waarvan maatregelen WW 
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden17.200
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren7.100
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen5.600
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen6.800
Overtredingen van de controlevoorschriften9.900
Opgelegde waarschuwingen19.300
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd2.300

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. Zo moeten ze zich inschrijven als werkzoekende, beschikbaar zijn voor arbeid, aantoonbaar voldoende solliciteren en zich houden aan de afspraken die ze (digitaal) met de werkcoach van UWV maken. WW’ers die aantoonbaar verzaken bij het zoeken van nieuw werk, ondervinden daar direct de gevolgen van: ze worden gekort op hun uitkering. Dat geldt ook als zij niet verschijnen op afspraken. We hebben dan de mogelijkheid om de uitkering stop te zetten.

Onze extra handhavingsinspanningen hebben resultaat. Onze werkcoaches kunnen via de digitale Werkmap controleren of klanten aan hun verplichtingen voldoen. Doordat steeds meer mensen gebruik maken van de Werkmap, signaleren onze werkcoaches ook steeds meer overtredingen van de inspanningsplicht. Op basis van hun signalen werden 31.100 beslissingen genomen in de eerste 8 maanden van 2013. Dit leidde in 27.000 gevallen (87%) tot een maatregel (waarbij de uitkering wordt verlaagd of stopgezet), een fraudeonderzoek of een waarschuwing. In de eerste 8 maanden van 2012 was dit 69%.

De steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Op 3 vestigingen van het Werkbedrijf is bijvoorbeeld een test uitgevoerd waarbij automatisch een verantwoordingsbericht is gestuurd naar klanten die hun taak “doorgeven sollicitatieactiviteiten” niet op tijd hebben afgehandeld. We hebben maatregelen getroffen om de nieuwe werkwijze op termijn landelijk te kunnen invoeren.

In de Werkmap hebben we de voorlichting over het doorgeven van sollicitatieactiviteiten uitgebreid. Klanten die niet reageren op taken en verantwoordingsberichten in de Werkmap nodigen we uit voor inloopdagen. Daar bieden we ondersteuning bij de online dienstverlening en leggen we uit wat hun taken zijn en hoe zij die moeten afhandelen. Klanten die niet verschijnen op de inloopdagen en/of ook daarna niet reageren op taken en verantwoordingsberichten, kunnen maatregelen verwachten. Verder hebben we systeemaanpassingen gedaan om het versturen van onterechte verantwoordingsberichten te voorkomen. Bij de digitalisering blijven we aandacht houden voor “hoor- en wederhoor”.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen