Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitstroom uit de Ziektewet in 2013


Vangnetcategorie2013 t/m aug.2012 t/m aug.
Zwangerschap50.60052.700
Uitzendkrachten23.90072.800
Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)1.0001.200
Ontslag (einde dienstverband)24.80025.000
Zieke werklozen48.80041.700
Vrijwillig verzekerden4.3004.200
Overig27.60027.800
Totaal181.000225.400
Vangnetcategorie2013 t/m aug.
Zwangerschap50.600
Uitzendkrachten23.900
Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)1.000
Ontslag (einde dienstverband)24.800
Zieke werklozen48.800
Vrijwillig verzekerden4.300
Overig27.600
Totaal181.000

De Ziektewet vormt een zogeheten vangnet voor mensen die ziek worden en die geen werkgever (meer) hebben, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, werknemers die ziek worden voor het einde van hun (tijdelijke) dienstverband en zieke werklozen.

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn minder vangnetters binnen 104 weken hersteld dan beoogd. Dit hangt onder meer samen met het feit dat de samenstelling van de vangnetgroep drastisch is gewijzigd. Als gevolg van de overstap van 2 grote uitzendconcerns op het eigen risicodragerschap per 1 januari 2013 is het aantal zieke uitzendkrachten (een groep die relatief snel herstelt) met 60% afgenomen. Zieke uitzendkrachten van deze 2 concerns herstelden bovendien sneller dan die van andere uitzendconcerns. Naar verwachting daalt het aantal vangnetters dat binnen 104 weken de Ziektewet uitstroomt in 2013 hierdoor met 2 procentpunt naar 89,5%. Daarnaast zijn er meer zieke werklozen, een groep waarvan een hoger percentage de maximale ziekteduur van 104 weken bereikt. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn overigens wel meer zieke werklozen hersteld (86%) dan in de dezelfde periode in 2012 (83%). Ter vergelijking, het aantal zieke uitzendkrachten dat in de eerste 8 maanden van 2013 is hersteld, bedraagt 95% (2012: 98%) en het aantal herstelde eindedienstverbanders 68% (2012: 65%).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel laat zien onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Lees verder