Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitstroom naar werk in 2013


 2013 t/m aug.2012 t/m aug.
Totaal aantal naar werk uitgestroomde klanten168.600168.100
Waarvan werkzoekenden160.700162.500
Mensen met recht op WW-uitkering158.400154.500
Mensen met recht op Bijstanduitkering1.8004.700
Mensen zonder recht op uitkering5003.300
   
Waarvan mensen met een arbeidsbeperking7.9005.600
   
Aan werk geholpen werkzoekenden naar leeftijd160.700162.500
Werkzoekenden jonger dan 27 jaar30.50030.400
Werkzoekenden van 27 tot 45 jaar82.20081.900
Werkzoekenden van 45 tot 55 jaar34.60036.500
Werkzoekenden van 55 jaar en ouder13.40013.700
   
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige8.1008.400
 2013 t/m aug.
Totaal aantal naar werk uitgestroomde klanten168.600
Waarvan werkzoekenden160.700
Mensen met recht op WW-uitkering158.400
Mensen met recht op Bijstanduitkering1.800
Mensen zonder recht op uitkering500
  
Waarvan mensen met een arbeidsbeperking7.900
  
Aan werk geholpen werkzoekenden naar leeftijd160.700
Werkzoekenden jonger dan 27 jaar30.500
Werkzoekenden van 27 tot 45 jaar82.200
Werkzoekenden van 45 tot 55 jaar34.600
Werkzoekenden van 55 jaar en ouder13.400
  
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige8.100

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden ondanks de slechte economische situatie 168.600 mensen deels mede dankzij onze inspanningen een baan (eerste 8 maanden 2012: 168.100). Daarbij waren 7.900 mensen met een arbeidsbeperking, onder wie 4.800 Wajongers (eerste 4 maanden 2012: 4.000).

Nu onze personele capaciteit beperkter wordt, focussen we ons meer en meer op het aan het werk helpen van werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat in het bijzonder om mensen met een arbeidsbeperking (jonggehandicapten, klanten met een WIA-uitkering), mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en langdurig werklozen (vaak oudere werkzoekenden en werklozen met een lage opleiding).

Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Zij krijgen daarbij in de eerste 3 maanden van hun werkloosheid uitsluitend digitale ondersteuning van UWV. In totaal hebben 158.400 WW’ers, deels mede dankzij onze inspanningen, een baan gevonden. Hiermee zitten we op koers om onze doelstelling te realiseren om 200.000 WW’ers te helpen bij het vinden van een baan.

Via werk.nl stellen we voor werkgevers cv’s beschikbaar van werkzoekenden. Het aantal cv’s van WW’ers met sollicitatieplicht ligt met 255.700 op 63% van het totaal aantal WW’ers. Dat is nog onder de met SZW afgesproken norm. UWV geeft vooralsnog prioriteit aan kwalitatief goede cv’s op werk.nl. We schonen daarom het bestand: cv’s die niet meer actueel zijn, worden van de site verwijderd. Daarnaast gaan we WW’ers meer stimuleren en ondersteunen om zo snel mogelijk een goed cv op werk.nl te plaatsen. Met dat doel bespreken we met klanten tijdens de voortgangsgesprekken de kwaliteit en de publicatie van hun cv op werk.nl. In juni en juli hebben we gerichte e-mails gestuurd aan WW’ers met een cv op werk.nl waar nog iets aan verbeterd kan worden. In deze e-mails staan adviezen om het cv aan te vullen met bijvoorbeeld opleidingen, cursussen of een persoonlijke presentatie.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"55-plussers zijn het grijze goud"

"55-plussers zijn het grijze goud"

Interview met Jan-Kees van Herk (60) over hoe hij na een jaar lang werkloosheid aan een nieuwe carrière begon.

Lees verder