Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met augustus 2013

 Aantal
Totaal aantal medewerkers, intern herplaatst vóór feitelijke ingang boventalligheid1.193
  
Totaal aantal niet meer boventallige medewerkers2.075
Intern nieuwe baan954
Extern nieuwe baan375
Eigen bedrijf begonnen41
Ontslagen door werkgever343
Overige oorzaken362
  
Totaal aantal nog boventallige medewerkers560
Detachering intern222
Detachering extern25
Geen oplossing313
  
Totaal aantal medewerkers aan wie boventalligheid is toegezegd3.828

Tot en met augustus 2013 is aan 3.828 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.960 in de jaren 2004 tot en met 2009, 96 in 2010, 422 in 2011, 165 in 2012 en 185 in 2013).

Als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen er tot 2015 bij UWV ongeveer 5.000 arbeidsplaatsen. Deze personele krimp willen we zo verantwoord mogelijk uitvoeren, de focus ligt daarom op preventieve mobiliteit. UWV kent zes loopbaancentra met gespecialiseerd personeel die medewerkers helpen hun arbeidsmarktwaarde te bepalen. Insteek is om medewerkers preventief zo veel mogelijk van baan naar baan(intern of extern) te begeleiden, zonder dat er al sprake is van boventalligheid. De loopbaancentra kunnen het management en de betrokken medewerkers daarbij ondersteunen.

Alle divisies van UWV hebben inmiddels de strategische personeelsplannen herijkt, waarbij in kaart is gebracht waar welke arbeidsplekken verdwijnen en waar (tijdelijke) vacatures zijn waarnaar personeel kan doorstromen. Op districtsniveau worden mobiliteitsplannen opgesteld.

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat veel medewerkers aan wie boventalligheid was aangezegd alsnog intern op een vacature zijn geplaatst, vooral bij de bedrijfsonderdelen Uitkeren en Handhaving. Ook zijn afspraken over de uitwisseling van vacatures gemaakt met deelnemers aan de verschillende netwerken waaraan UWV deelneemt. Een voorbeeld hiervoor is de samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierbij zijn tijdelijke detacheringskansen ontstaan. Het resultaat was dat alle 8 medewerkers die hebben gesolliciteerd zijn aangenomen per 1 oktober 2013.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Personeelsverloop tot en met augustus 2013

Personeelsverloop tot en met augustus 2013

Op 31 augustus 2013 hadden we 18.955 medewerkers in dienst (16.371 fte’s). De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder