Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Financiële rechtmatigheid in 2013


 Financiële foutenFinanciële foutenOnzekerhedenOnzekerheden
 t/m 3e kwartaalverslagjaar 2012 t/m 3e kwartaalverslagjaar 2012
Wetverslagjaar 2013 verslagjaar 2013 
Wajong0,00,10,20,0
WAO0,00,10,30,0
WAZ0,00,10,30,0
Wazo1,61,20,00,0
WIA0,30,30,00,4
WW2,11,70,00,2
ZW2,52,30,00,0
TW2,02,60,00,0
BIA0,00,00,00,0
IOW3,40,00,00,0
Totaal1,00,90,10,1

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout en is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De onderstaande cijfers hebben een indicatief karakter en geven de stand van zaken weer halverwege het verslagjaar nadat de helft van de jaarsteekproef is gecontroleerd.

Het voorlopige percentage financiële fouten in de uitkeringslasten tot en met het 3e kwartaal van verslagjaar 2013 bedraagt 1,0%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. Het UWV-brede percentage financiële onzekerheden is 0,1%. Dit tussenresultaat voldoet vrijwel aan de rechtmatigheidnorm voor uitkeringen van 99%.

Toelichting op de tabel:

  • Het percentage financiële fouten op UWV-niveau is hoger dan over het hele verslagjaar 2012, maar gelijk aan het foutpercentage over de periode tot en met het derde kwartaal van dat jaar.
  • Bij de arbeidsongeschiktheidswetten WAO, WAZ en Wajong is een lichte daling van het foutpercentage zichtbaar ten opzichte van 2012. Het foutpercentage WIA is gelijk aan dat van 2012 en daalt ten opzichte van de eerste 3 kwartalen van 2012. Ook het foutpercentage TW daalt.
  • Het percentage financiële fouten WW stijgt van 1,7 naar 2,1%. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar blijft het foutpercentage echter gelijk. Het grootste deel van de WW-fouten wordt veroorzaakt door een onjuiste beoordeling van de opzegtermijn en door fouten in de dagloonberekening.
  • De foutpercentages ZW en Wazo stijgen door een hoger foutbedrag bij de dagloonberekeningen, zowel ten opzichte van het verslagjaar 2012 als ten opzichte van de periode tot en met het derde kwartaal van dat jaar.
  • Het foutpercentage IOW loopt op ten opzichte van 2012. Onjuiste vaststelling van het inkomen uit arbeid is een belangrijke foutoorzaak.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen